Çocukluk çağı hastalıkları

Hidrosefali

Beyinde çeşitli nedenlerle su toplanmasıdır. Beyine basınç yapan bu su şant ameliyatları ( bir ucu beyin karıncığı diğer ucu karın içerisinde olan ince silikon hortum takılması) ya da endoskopik üçüncü ventrikülostomi ameliyatı ile tedavi edilir.

Kraniyosinostoz

Kafatası kemiklerinin arasında bulunan birleşme hatlarının zamanından önce kapanması sonucu ortaya çıkan hastalıkdır. Böylece kafa şekil bozuklukları ve bazı durumlarda da beyin gelişme kusurları ortaya çıkar. Ön taraftaki kemik hattının kapanması ile üçgen kafa (Trigonosefali), ön yanlardaki kemik hattının kapanması ile Brakiyosefali, üst ortadaki kemik hattının kapanması ile kayık kafa (Skafosefali) oluşur.
Tedavi gereken durumlarda ameliyat ile bu hatlar açılır ve kafatası yeniden şekillendirilir.

Beyin tümörleri

Yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağında da beyin tümörleri görülebilir. Bazıları iyi huylu olabildiği gibi kötü huylu tümörler de görülebilir. Tedavi sıklıkla ameliyattır. Bazı durumlarda ameliyat sonrasında ilaç tedavisi (Kemoterapi) ve /veya ışın tedavisi (Radyoterapi) gerekir.

Orta hat kapanma kusurları

Anne karnında embriyolojik gelişim sırasında beyin ve omurilik gelişmesi aşaması bozukluklarıdır. Bazı durumlarda düşük ile sonuçlanır. Doğan bebeklerde kafatasında şişlik (Ansefalosel) ya da boyunda, sırtta, belde şişlik olabilir (Myelomeningosel). Bu görünür bozuklukların dışında kendini arızalı yer üzerinde aşırı kıllanma, delik ağzı, lekeler şeklinde de gösterebilen daha hafif şekilde oluşmuş gizli arızalar da olabilir.
Tedavi ameliyattır. Bu keseler amaliyat ile ortadan kaldırılır. Gizli arızalar ise tanı konduktan sonra uygun ameliyatlar ile tedavi edilirler.

Syringomyeli – Chiari malformasyonu (Beyincik sarkması)

Syringomeyeli omurilikte kist oluşmasıdır. Chiari malformasyonu ise tanımlayan kişinin adına ithafen isimlendirilmiş, beyinciğin sarkma halidir. Bazı durumlarda beyincik sarkması sonucunda beyin omurilik birleşme yerindeki beyin omurilik sıvısı akışında sorunlar oluşur. Bunun sonucunda omurilikte orta yerinde bir kist oluşmaya başlar.
Bazen tesadüfen saptanabilir ise de bulgu veren durumlarda ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyatta sarkan kısım temizlenir, bileşke bölgesinde su dolaşımı yeniden düzenlenir. Bazen omurilik içerisinde bulunan kist de içine yerleştirilen çok ince hortumlar aracılığı ile tedavi edilir.

Araknoid kistler

Beyin içerisinde beyini örten zarların yaprakları arasında beyin omurilik sıvısının hapis kalması ile oluşan kistlerdir. Bazen içeri giren sıvının dışarı çıkamaması sonucunda büyüme gösterebilirler. Bulgu verenler cerrahi olarak tedavi edilirler.Bu sayfalara konulan bilgiler daha kolay anlaşılabilmesi amacı ile basitleştirilmiş kısıtlı bilgilerdir. Detaylı sorularınız  için mutlaka uzmanınız ile görüşünüz.