Hidrosefali için endoskopik III. Ventrikülostomi ameliyatı nasıl yapılır?

Hidrosefali farklı nedenler ile beyin içerisindeki karıncıklarda (ventrikül) beyin omurilik suyunun birikmesi halidir.
Normalde bu su sürekli yapım ve emilim ile dengededir. Ancak bazı durumlarda bu su birikerek kafatası içerisinde basınç artışına neden olur. Bu basınç artışı düzeltilmez ise en sonunda koma ve ölümle sonuçlanabilir.
Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bir endoskop yardımı ile bu karıncıklardan üçüncüsünün tabanında bir delik açılarak suyun emilebileceği yerlere gidebilmesini sağlama ameliyatıdır.
Beyin üst kısmında yaklaşık 1-2 sm lik bir açıklık yapılarak endoskop ile girilir. 2-3 mm çapında olan endoskop beyin içerisinde ilerletilerek yan karıncığa oradan da üçüncü karıncığa ulaşır. Oldukça incelmiş olan taban önce künt olarak küçükce açılır daha sonra endoskop içerisinden gönderilen, ucunda küçük bir balon olan kateter bu açıklığı genişletmek üzere sokulur. Balon tam açıklıkta şişirilir ve açıklığı genişletir. Endoskop geri çekilir. Kafatası ve çiltteki açıklıklar kapatılır. Ameliyat tamamlanır.
Önceleri büyük bir beyin ameliyatı şeklinde, beynin yan alt kısmından girip üçüncü karıncık ön duvarına ulaşılırken endoskopik yöntem bu ameliyatı çok daha basit ve etkin hale getirmiştir.


Bu sayfalara konulan bilgiler daha kolay anlaşılabilmesi amacı ile basitleştirilmiş kısıtlı bilgilerdir. Detaylı sorularınız  için mutlaka uzmanınız ile görüşünüz.