Bel fıtığı ameliyatları

Diskektomi, fıtıklaşmış olan kıkırdak benzeri dokunun temizlenmesi ameliyatıdır.Bel fıtıklarında kullanılan en yaygın cerrahi tedavidir. Omurga, omur denilen birbirine bağlı kemiklerden oluşur. Omurlar birbirine, ortada yumuşak kıkırdak şeklinde bir disk ve  yanlarda faset eklemleri denilen iki küçük eklemle bağlıdır. Disk, omurlar arasında yükü bir bir üst omurdan alan yada bir alt omura dağıtan amortisör gibi görev yapar. Omur bu iki yapı sayesinde omurganın hareketlerini sağlar. Disk, “anuIus fibrosus"adı verilen sert dış tabakada ve ”nükleus pulposus"adı verilen yumuşak orta kısımdan oluşur. Zaman içerisinde bu orta kısımdaki kıkırdak benzeri maddenin su içeriği azalır. Azalma ile birlikte yüke ve harekete karşı olan özellikleri kaybolur.  Bu bozulmalara çevrede bulunan tabaka da eklenir ise yüklenme ve bazı hareketler ile dış tabakada zorlanmalar kabarmalar olur. Bazen de yırtılır orta kısımdaki kıkırdak benzeri madde yırtıktan dışarı çıkar.  Sonuç olarak bu kabarıklıklar komşu sinirler ve omuriliğe baskı yapar hale gelebilir.Diskektomi, fıtıklaşmış disk parçalarını ve bozulan kısımlarını çıkarmak ve sinir kökündeki ya da omurilik üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak ve ağrıyı azaltmak için yapılır.

Kimler ameliyat edilir?

Tüm fıtıklar ameliyat ile tedaviye ihtiyaç göstermezler. İstirahat,egzersizler, fizik tedavi,ilaç tedavisigibi cerrahi olmayan yöntemler bazı durumlar için yeterli olabilir. Ancak çok şiddetli ağrı, tedaviye direnç ya da omurilik ve sinir basısına bağlı işlev kayıplarında sıklıkla cerrahi tedavi gerekir.

Diskektomi nasıl yapılır?

Diskektomi ameliyatları bölgesel (sadece belden aşağısının uyuşturulması) ya da genel (tam uyutma) anestezi altında yapılmaktadır. Endoskopik ya da mikrocerrahi yöntemle yapılır. İki yöntemde de amaç fıtığı ortadan kaldırmaktır. Endoskopik yöntem, ilgili bölge üzerindeki cilt çok küçük bir kesi ile açıldıktan sonra yapılan tünel ile endoskop ve bu iş için yapılmış özel aletler aracılığı ile fıtığın temizlenme işlemidir.Mikrocerrahi ise benzer işlemin mikroskop denilen görüntü büyütücü ve aydınlatıcı bir cihazla gene ilgili bölge üzerinde çok kısa bir insizyon yapılıp fıtığa ulaşma işlemidir. Her iki işlem de güvenle ve yüksek başarı ile uygulanabilen işlemlerdir.

Bu sayfalara konulan bilgiler daha kolay anlaşılabilmesi amacı ile basitleştirilmiş kısıtlı bilgilerdir. Detaylı sorularınız  için mutlaka uzmanınız ile görüşünüz.