Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri kafatası içerisinde bulunan beyin zarı ve beyin dokusu gibi dokulardan kaynaklanan, bazen de vucudun başka bir yerinde var olan tümörün beyinde ortaya çıkması şeklinde görülürler.  Bazıları iyi huylu olabilirken, bazıları da oldukça kötü seyirli olabilir. Bulgularını kafatası içerisinde basıncı artırarak yada belirli görevlere sahip bölgelerin görevlerini engelleyerek gösterirler. Bulundukları yerlere göre bulgu oluştururlar. Tanı konulduktan sonra sıklıkla ameliyat ile çıkarılır ve bazı durumlarda radyoterapi ya da kemoterapi gibi ek yöntemler ile tedavi edilirler.

Beyin tümörü bulguları nelerdir?

Bazen hiç bulgu vermedikleri gibi çok değişik bulgulara da neden olabilirler. Bulgular kafatası içerisinde basınç artışına ya da etkilenen bölgelere göre ortaya çıkar.
Baş ağrısı, şiddetli bulantı kusma
Kol ve bacaklarda kuvvet ve his kaybı
Görme bozuklukları, çift görme
İşitme ya da denge bozuklukları
Konuşma bozuklukları
Epileptik nöbet (sara)
Şuur bulanıklıkları görülebilecek bazı bulgulardandır.

Beyin tümörlerine nasıl tanı konulur?

Tanı için öncelikle hasta şikayetleri ve gelişimi incelenir. Daha sonra muayene istenecek ek inceleme yöntemleri için yol gösterici olur. Tanı için en sık kullanılan radyolojik incelemeler Manyetik Rezonans İnceleme (MRI) ve Bilgisayarlı Tomografidir (BT). Bu inceleme yöntemlerinden MRI, değişik inceleme protokolleri ile ve sıklıkla olası tümörü daha net gösterebilen damardan ilaç (doku parlaklığını artıran özel madde) verilmesi ile oldukça kesinlikte saptanabilir. Gene benzer şekilde BT de bu şekilde kullanılmaktadır.
Radyolojik olarak tanının konulamadığı durumlarda küçük deliklerden ince çubuklar aracılığı ile şüpheli beyin dokusuna ulaşmak ve bir parça alarak (Biyopsi) tanıyı koymak mümkün olabilir.

Beyin tümörleri nasıl tedavi edilir?

En sık uygulanan tedavi yöntemi ameliyat ile bu tümörün çıkarılmasıdır. İyi huylu tümörler bulundukları yere de bağlı olarak genellikle tamamen çıkarılabilir. Ancak bazı kötü huylu beyin tümörlerini tamamen çıkarmak her zaman mümkün olmayabilir. Ameliyat sırasında saptanamayan hücresel seviyede yayılım söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ek olarak kemoterapi (İlaç tedavisi) ve radyoterapi (Işın tedavisi) yapılır.
Bu sayfalara konulan bilgiler daha kolay anlaşılabilmesi amacı ile basitleştirilmiş kısıtlı bilgilerdir. Detaylı sorularınız  için mutlaka uzmanınız ile görüşünüz.